नाम मिति थपियो डाउनलोड फाइल
निर्वाचन मण्डलको निर्णय २०७९-११-२७ 2023-04-25 डाउनलोड
नास्ताको जिम्मा दिईएको आशय सम्वन्धि सूचना 2023-03-04 डाउनलोड
कोटेसन माग सम्वन्धि सूचना 2023-02-22 डाउनलोड
वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धि सूचना 2023-02-22 डाउनलोड
कर्मचारि सिफारिस सम्बन्धि सूचना 2023-02-17 डाउनलोड
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना 2023-02-13 डाउनलोड
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 2023-01-25 डाउनलोड
शेयर फिर्ता निवेदनमा आवश्यक विवरणहरुको लिस्ट २०७९ 2023-01-11 डाउनलोड
कर्मचारि सिफारिस सम्बन्धि सूचना 2022-09-04 डाउनलोड
कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धि सूचना 2022-08-22 डाउनलोड
सहकारी हिसाब खाता संकेत नम्बर २०७९ 2022-07-10 डाउनलोड
कोपोमिस प्रयोग पुस्तिका 2022-06-19 डाउनलोड
सार्बजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना 2022-05-10 डाउनलोड
भाका नाघेको लोन रिपोर्ट 2022-04-29 डाउनलोड
सन्दर्भ ब्याजदर बारे जरुरी सूचना 2022-04-24 डाउनलोड
भाका नाघेको लोन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2022-04-15 डाउनलोड
गंगादेव प्रोफाईल २०७६ 2022-04-14 डाउनलोड
६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको प्रस्तावित थिम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको रूपरेखा 2022-02-10 डाउनलोड