दैनिक उपभोग्य तथा सबै प्रकारका सामानको उत्पादन, खरिद बिक्री वितरण गर्ने सहकारी सस्तो पसल छिट्टै सञ्चालनमा आउँदैछ ।