• आई.एम.ई मनी ट्रान्सफर

 • जि.एम.ई रेमिट

 • सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर

 • प्रभु म्यानेजमेन्ट

 • आई पे रेमिट

 • वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर

 • हिमाल रेमिट

 • ईसेवा मनी ट्रान्सफर

 • क्यास वे मनी ट्रान्सफर

 • रेमिट टु नेपाल

 • गुडविल रेमिट

 • युनाइटेड रेमिट

 • नेपाल रेमिट

 • सम्सारा रेमिट